Hvem kan deltage?

Aktivitetscenterets åbne tilbud:
Er aktiviteter for alle pensionister, førtidspensionister og 60 + årige i Ringkøbing-Skjern kommune. Medlemskort købes en gang om året. Kortet giver adgang til at deltage på alle kommunens centre. 

Aktivitetscenterets daghjem:
Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning af pårørende. Man skal visiteres til tilbuddet. Læs mere under fanen daghjem.