Kære Bruger

For at beskytte vores brugere fra corona-virussen, er Aktivitetscentrene foreløbig lukket.  

Læs om corona-virus her