Daghjem

Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt til aflastning af pårørende. 

Du kan læse pjecen om daghjemmet ved at klikke på denne linje.