Priser og Åbningstider

Priser

Hvad koster det at deltage i det åbne tilbud?
For at deltage i Aktivcentrets åbne tilbud eller bruge faciliteterne, betales der én gang om året for et medlemskort.

Medlemskortet
er gældende fra august 2019 til august 2020 og koster 305 kr.
Det er blevet muligt at købe et medlemskort for forårshalvåret for 178 kr.
Desuden kan du deltage i et enkelt arrangement for 25 kr. + sædvanlig entre, hvis du ikke er medlem.

Ved køb af medlemskort kan man deltage i alle aktiviteter, bruge træningsredskaberne, benytte Aktivcentrets computere, lokaler osv.
Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 
 

Desuden skal du betale for:

  • Kaffe/te og måltider efter forbrug. Det er ikke tilladt at medbringe sin egen kaffe/te i kommunens aktivitetscentre
  • Brug af materialer af enhver art
     

Hvad koster opholdet på daghjem?
Du betaler ikke for selve opholdet på daghjemmet, men for:

  • Kaffe/te og måltider efter forbrug. Det er ikke tilladt at medbringe sin egen kaffe/te i kommunens aktivitetscentre
  • Brug af materialer af enhver art
  • Egenbetaling til transport (se også under Daghjem  - Transport

Åbningstider 

Aktivcentret
​Mandag - torsdag kl. 8.00-16.00.
 

Daghjemmet
Mandag - torsdag kl. 9.00-15.30