Brugerråd

Brugerrådets formål

Brugerrådet er valgt af Aktivcentrets medlemmer. Brugerrådet yder en stor indsats for centret. Du kan altid henvende dig til medlemmerne med spørgsmål, ønsker og med nye ideer til aktiviteter.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at udnytte stedets funktioner bedst muligt. 

 

Brugerrådets medlemmer:

Birgit Nielsen (Formand)

Tove Christensen (Næstformand)

Lene Christiansen

Ida Graven Nielsen

Tonny Byg

Bodil Jacobsen

Medarbejderrepræsentant: Tina Bjerregaard

Aktivitetsleder Janne Nielsen

 

 

 

Generalforsamling 

Brugerrådet har afholdt generalforsdamling tirsdag d. 17. september 2019.

Du kan læse referatet ved at klikke på denne linje.  

Der skulle vælges to brugerrådsmedlemmer og én suppleant.

Følgende er valgt:
Birgit Nielsen 
Tove Christensen 
Bodil Jacobsen
​Brugerrådet konsituerer sig på det først kommende brugerrådsmøde i oktober. 

Den næste generalforsamling afholdes i tredje kvartal 2020

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden telefon i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle fremmødte brugere der enten har medlemskort.
Valgbar er Aktivcentret Hvide Sandes brugere der har medlemskort.

Forslag til Brugerrådsvalg stilles mundtlig på generalforsamlingen. Valg til Brugerråd sker ved mundtlig eller skriftlig afstemning.

Du kan læse vedtægterne her. Klik på denne linje.